Cốt me Mikiri - Sự lựa chọn hoàn hảo | Dofollow Social Bookmarking Sites 2016
Say NO to SPAM Posts.
1
Cốt me Mikiri được lọc bỏ hạt, chỉ lấy phần thịt me để dễ sử dụng. Không giống như những loại me khác, cần có thêm công đoạn lấy nước cốt me để sử dụng. Công đoạn này tốn thời gian, và không vệ sinh cho người sử dụng.
Cốt me Mikiri được đóng gói kĩ lưỡng, được chia làm nhiều khối lượng 100g, 250g khác nhau. Bạn có thể dễ dàng sử dụng.