CỐT ME TƯƠI TÁCH HẠT MIKIRI GÓI 100G TIỆN DỤNG | Dofollow Social Bookmarking Sites 2016
Say NO to SPAM Posts.
1
Cốt me Mikiri thành phần chính bao gồm: 75% me và 15% nước. Đã được rây hạt và có thể sử dụng trực tiếp mà không cần loại bỏ hạt như me ngoài chợ thông thường.